Fellebbviteli határozat

2016-2017

2015-2016

1/2015-2016 sz. Fellebbviteli határozat

Az MLSZ Somogy Megyei Igazgatósága Fellebbviteli Bizottsága az MLSZ SMI Fegyelmi Bizottsága 155-2/2015/FA. számú határozata ellen Geiszt Tamás eljárás alá vont által bejelentett fellebbezés kapcsán meghozta az alábbi, 1.FB/1/2015-2016. számú határozatát:
A Fellebbviteli Bizottság az MLSZ SMI Fegyelmi Bizottsága 155-2/2015/FA. számú határozatát a FSz 68. § (4) bekezdése alapján, megalapozatlanság okán (mivel a tényállás nincs kellően felderítve) hatályon kívül helyezi és új eljárást rendel el.
A Fellebbviteli Bizottság elrendeli a befizetett fellebbezési díj visszatérítését.
A határozat jogerős, az ellen nincs helye fellebbezésnek.

2/2015-2016 sz. Fellebbviteli határozat

Az MLSZ Somogy Megyei Igazgatósága Fellebbviteli Bizottsága az MLSZ SMI Fegyelmi Bizottsága 133/2015 határozata ellen a Karád SC által bejelentett jogorvoslat kapcsán meghozta az alábbi, 2.FB/1/2015-2016. számú határozatát:
A Fellebbviteli Bizottság elrendeli az iratok visszaküldését a fegyelmi bizottsághoz és elrendeli az ügyben tárgyalás tartását.
A Fellebbviteli Bizottság elrendeli a befizetett fellebbezési díj visszatérítését a Karád SC részére.
A határozat jogerős, az ellen nincs helye fellebbezésnek.

3/2015-2016 sz. Fellebbviteli határozat

Az MLSZ SMI Fellebbviteli Bizottsága az MLSZ SMI Fegyelmi Bizottsága 67/M1F/2015-2016/FA számú határozata ellen Törzsök Tamás által bejelentett jogorvoslat kapcsán meghozta az alábbi 3.FB/1/2015-2016. számú határozatát:

A Fellebbviteli Bizottság elrendeli az iratok visszaküldését a Fegyelmi Bizottsághoz, és elrendeli az ügyben tárgyalás tartását. A Fellebbviteli Bizottság elrendeli a befizetett fellebbezési díj visszatérítését Törzsök Tamás részére.

A határozat jogerős, az ellen nincs helye fellebbezésnek.

4/2015-2016 sz. Fellebbviteli határozat

Az MLSZ Somogy Megyei Igazgatóság Fellebbviteli Bizottsága az MLSZ SMI Fegyelmi Bizottság 52/M1F/2015-2016/FA. számú határozata ellen a Berzence SE által bejelentett fellebbezés kapcsán meghozta az alábbi, 4.FB/1/2015-2016 számú határozatát:

A Fellebbviteli Bizottság a fellebbezést elutasítja, és megállapítja, hogy a határozat jogerőre emelkedett.

A FB 52/M1F/2015-2016/FA számú határozata ellen a Berzence SE csapata élt a fellebbezéssel. A fellebbezési joga az érintett játékosnak (Tóth Richárd) lett volna, az egyesületnek önálló fellebbezési joga nincs.
A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.

5/2015-2016 sz. Fellebbviteli határozat

5.FB/1/2015-2016.
Az MLSZ Somogy Megyei Igazgatóság Fellebbviteli Bizottsága az MLSZ SMI Fegyelmi Bizottság 58/M1F/2015-2016/FA. számú határozat ellen a Karád SC által bejelentett fellebbezés kapcsán meghozta az alábbi, 5.FB/1/2015-2016 számú határozatát:
A Fellebbviteli Bizottság a fellebbezést elutasítja, és megállapítja, hogy a határozat jogerőre emelkedett.

5.FB/2/2015-2016.
Az MLSZ Somogy Megyei Igazgatóság Fellebbviteli Bizottsága az MLSZ SMI Fegyelmi Bizottsága 58/M1F/2015/FA. számú határozata ellen a Karád SC által bejelentett fellebbezés kapcsán meghozta az alábbi, 5.FB/2/2015-2016. számú határozatát:

A Fellebbviteli Bizottság a Karád SC igazolási kérelmének helyt ad, saját 5.FB/1/2015-2016. számú határozatát hatályon kívül helyezi, egyben az MLSZ SMI Fegyelmi Bizottsága 58/M1F/2015-2016/FA. számú határozatát megváltoztatja, és a Karád SC csapatát írásbeli figyelmeztetésben részesíti.

Tekintettel arra, hogy a szabályszegést a fellebbviteli bizottság is tényként rögzíti, csak a szankciót enyhítette, a fellebbezési díj nem térítendő vissza.
A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.

6/2015-2016 sz. Fellebbviteli határozat

Az MLSZ Somogy Megyei Igazgatóság Fellebbviteli Bizottsága az MLSZ SMI Fegyelmi Bizottsága 78/M1F/2015/FA. számú határozata ellen Gál Balázs által bejelentett fellebbezés kapcsán meghozta az alábbi, 6.FB/1/2015-2016. számú határozatát:

A Fellebbviteli Bizottság az MLSZ SMI Fegyelmi Bizottsága 78/M1F/2015-2016/FA. számú határozatát helybe hagyja.

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.

7/2015-2016 sz. Fellebbviteli határozat

Az MLSZ Somogy Megyei Igazgatóság Fellebbviteli Bizottsága az MLSZ SMI Fegyelmi Bizottsága 67/M1F/2015-2016/FA számú határozat ellen Törzsök Tamás által bejelentett fellebbezés kapcsán meghozta az alábbi, 7.FB/1/2015-2016 számú határozatát:

A Fegyelmi Bizottság az MLSZ SMI Fegyelmi Bizottsága 67/M1F/2015-2016/FA. számú határozatát helybe hagyja.

Tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont a fenti előírásokat megszegte, a FB helyesen állapította meg a tényállást, az abból levont minősítés is helytálló volt, az alkalmazott szankció pedig nem minősül aránytalannak.
A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.

8/2015-2016 sz. Fellebbviteli határozat

Az MLSZ Somogy Megyei Igazgatóság Fellebbviteli Bizottsága az MLSZ SMI Fegyelmi Bizottság 22/M4Rinya/2015-2016/FA számú határozata ellen Jalsovecz Máté által bejelentett fellebbezés kapcsán meghozta az alábbi, 8.FB/1/2015-2016 számú határozatát:

A Fellebbviteli Bizottság az MLSZ SMI Fegyelmi Bizottság 22/M4Rinya/2015-2016/FA. számú határozat helybe hagyja.

A fenti két tényállási elem megvalósulása esetén csak az eltiltás mértéke lehetett kérdéses, melyet a Fegyelmi Szabályzat 1 hónap, és 2 éve közötti időben határozza meg.
A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.